Het nieuwe collegejaar komt er weer aan! Afscheid nemen van de vakantie kan moeilijk zijn, net zoals van de vakantie-kilootjes […]