Een vereniging zonder commissies is geen vereniging. Ook Trion heeft een trouwe groep leden die zich met veel passie inzetten voor de club. Wil je ook bij een van de commissies? Stuur een bestuurslid een berichtje of mail naar nstvtrion@outlook.com 

 

Klik op de commissie om meer te weten te komen. 

De leden van de introcommissie zorgen ervoor dat de nieuwe leden bij Trion zich helemaal thuis voelen. Ze maken de nieuwe leden wegwijs in de vereniging. Daarnaast organiseert deze commissie een aantal evenementen door het jaar voor nieuwe leden om Trion en haar leden wat beter te leren kennen. Ook de activiteiten in het kader van de introductie aan het begin van het studiejaar worden door deze enthousiaste commissie georganiseerd. De commissieleden denken ook tijdens het collegejaar of in de meetrainmaanden actief mee met het werven van nieuwe leden.

De mediacommissie zorgt ervoor dat Trion op het gebied van sociale media en andere mediakanalen goed vertegenwoordigd is. Facebook, Instagram en de website zijn voor Trion het belangrijkst. Daarnaast vult de mediacommissie ons clubblad ‘de Manus’ met allerlei leuke, ludieke verhalen van de vereniging. De leden van deze commissie vinden het leuk om bezig te zijn met verhalen schrijven en foto’s en video’s maken.

De Accie verzorgt ludieke activiteiten binnen Trion. Bijvoorbeeld SinterKerst, de Trion Olympics, een pannenkoekenfietstocht of altijd-prijs-estafettetriathlon. Als je het leuk vindt om met je medeclubgenoten toffe evenementen te organiseren moet je zeker lid worden van deze commissie.

De organisatie van de twee trainingsweekenden van Trion, in het voor- en najaar, is in handen van de weekendcommissie. De commissieleden regelen een goede locatie en plannen en organiseren (trainings)activiteiten. De samenstelling van de commissie kan per weekend veranderen.

De wedstrijdcommissie organiseert alle Triongerelateerde wedstrijden. Als je het een uitdaging vindt om een mooi sportevement te helpen organiseren dan moet je zonder meer aan de slag in deze commissie.

De leden van deze commissie houden zich bezig met de teamcompetities van de NTB, waar Trion aan deelneemt. De commissie bestaat uit de sportcommissaris vanuit het bestuur, en de teamcaptains van alle teams. Ze zorgen ervoor dat leden goed geinformeerd worden over de competities en wat hier allemaal bij komt kijken. Samen met de sportcommissaris stellen ze voorafgaand aan het seizoen het doel en de ambitie van elk team vast. Ook organiseren ze de teamindeling voor de competitiewedstrijden.

De kascommissiecontrole voert twee keer in het jaar samen met de penningmeester de kascontrole uit.